Valtionkonttorin korvausasiakirjat

Kansallisarkiston Vakka-tietokannasta korvauasioiden haku.

Tililtäottokortin tärkein tietosisältö ovat siinä näkyvät korvaushakemusten numerot. Alla olevassa Tuomas ja Olga Vuollevirralle on myönnetty ensimmäisen korvauslain perusteella korvausta hakemuksella numero 29/866.

Vuollevirrat ovat saaneet toisen korvauslain mukaista korvausta hakemuksella, jonka numero on 29/1462. Käytännössä hakemukset on järjestetty arkistoon niin, että hakemuksista ensimmäinen on liitetty jälkimmäisen yhteyteen. Tämän vuoksi vain numero 29/1462 on tässä tapauksessa tutkijalle tärkeä.

Tililtäottokortista ilmenee myös, että Vuollevirrat saivat korvausta myös lisäkorvauslain perusteella. Sitä koskevan hakemuksen numero on 185.481, joka on merkitty korttiin kahteenkin kohtaan. Näiden kahden numeron, 66/1400 ja 185.481 avulla on mahdollista löytää arkistosta kyseistä henkilöä koskevat asiakirjat.

Tuomas ja Olaga Vuollevirta (Hiiri) ovat saaneet valtionkonttorilta hakemuksen perusteella korvausta luovutetulle alueelle jääneestä omaisuudestaan.