Enkkua ja Korkkala kylät ( Kylien asukkaiden nimet olen kerännyt IKKUNA KARJALAAN Enkkuan koulupiirin kyläkirja Toim. Kari Pohjakallio )